top of page

ההיסטוריה של הקרב-מגע

 

 

 

 

           אימי שדה-אור (אמריך ליכטנפלד)

 

 

(י'ז באייר התר"ע, 26.5.1910 - 9.1.1998, י"א בטבת התש"נח)

אימי נולד בברטיסלבה, סלובקיה. בהשראת אביו השוטר החל לעסוק במגוון פעילויות ספורטיביות. הצטיין בשחייה, בהתעמלות מכשירים, בהיאבקות ובאגרוף. בשנת 1928 זכה באליפות סלובאקיה בהיאבקות לנוער וב- 1929 באליפות לבוגרים. בשנה זו זכה באליפות ארצו באגרוף ובאליפות בינלאומית בהתעמלות. בשנת1942 עלה ארצה גוייס כמדריך להתגוננות עצמית בפלמ"ח ובפלי"ם וצורף להגנה ע"י יצחק שדה.

בשנת 1944 הדריך אימי לוחמים בתחומי התמחותו: אימון גופני, שחייה, האבקות שימושית, שימוש בסכין, הגנות נגד תקיפה בסכין וקפ"פ - קרב פנים אל פנים בעזרת מקלות, שיטה שנלקחה מהמשטרה האנגלית. מעמדו של אימי התבסס כמורה לחינוך גופני וכאחראי לתחום ההגנה העצמית.

עם קום המדינה התגייס אימי לצה"ל והמשיך את דרכו כמדריך ראשי לאימון גופני והגנה עצמית את תורת קרב המגע ייסד אימי בצה"ל

על פי אימרתו: "הדרך הקצרה ביותר והמהירה ביותר", פיתח תרגילי הגנה נגד תקיפות שונות, והגנות נגד איום בנשק, הוסיף תרגילי ג'יוג'יטסו המתבססים על בריחים, לצורך שחרורים מתפיסות, חביקות, וחניקות. במשך הזמן הבחין אימי שחלק מתרגלי ההטלה ותרגילי הג'יוג'יטסו מורכבים ולא ניתנים לביצוע מיידי ע"י כל חייל, לכן התאים ושינה את התרגילים, כך שכל חייל יוכל לבצעם בזמן תרגול קצר.

בשנת 1964 פרש אימי משרות קבע, אך המשיך להיות מעורב בפיתוח קרב המגע בצה"ל כל ימיו.

באותה שנה הקים מכון פרטי בנתניה לקרב מגע..הדרכת האזרחים הוסיפה לקרב המגע מימד חדש. האזרחים שאלו שאלות נוקבות לגבי קרב המגע עצמו, ובמקביל חיפשו את הדמיון והשוני בין קרב המגע לאומנויות הלחימה השונות. התעניינות זו גרמה לגירוי המתאים להמשך פיתוח השיטה.

 

 

 

אימי פיתח את השיטה על-פי העקרונות הבאים:

א. "לא להיפגע".

ב. "פעל לפי יכולתך, אך פעל נכון".

ג. "השתמש בידע לפי הצורך".

ד. "הדרך הפשוטה", שהיא "הדרך הקצרה ביותר והמהירה ביותר".

על פי אידיאולוגיה זו פיתח אימי תרגילים פשוטים ויעילים המתאימים לכל אדם בכל גיל.

בשנת 1971 הסמיך אימי חגורה שחורה ראשונה בקרב מגע. החגורה הוענקה לתלמידו רב הכישורים אלי אביקזר. אלי תלמידו הנאמן של אימי, המשיך בפיתוח ושיכלול קרב המגע. ברבות השנים וברבות השיפורים וייסד אלי שיטה חדשה בשם ק.מ.י. - קרב מגן ישראלי 

 

 

חלוקת דרגות שחורות "דאן 1" ראשונות מטעם אימי:

 

1971 אביקזר אלי

1973 אלגריסי רפי

1975 זוט חיים

1975 קורצויאל שמואל

1975 חקני חיים

1975 אביסרה שלמה

1975 ברכה ויקטור

1978 ליכטנשטיין ירון

1978 חזן אבנר

1979 אבסידון אבי

1980 אסולין מיקי

 

bottom of page