top of page

התעמלות לגיל הרך (ק.מ.י קטקטים)

 

בחוג זה מתמקדים בהכנת הילדים לאימוני הגנה עצמית ע"י משחקים לחיזוק הגוף, שיפור הכושר הגופני, שיפור הקואורדינציה, חיזוק חגורת הכתפיים, ולימוד נפילה נכונה ע"י בלימה רכה לפנים או גלגול לפנים ולאחור.

נגיעות של הגנה עצמית בהתאמה לגיל.

 

בגיל זה מלמדים את הילדים מהן הסכנות ולנסות לזהות אותן מוקדם ככול שניתן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page