top of page

אימונים אישיים

 

במסגרת האימונים האישיים, המתאמן והמדריך בונים ביחד את סוג האימון עפ"י הדרישות של המתאמן בדגש על חיזוק הגוף והכנתו לפעילות גופנית בהדרגה ובהתאם ליכולת של המתאמן.

 

מטרת האימון:

  • שיפור הכושר הגופני וחיזוק הגוף.

  • שיפור הביטחון העצמי. 

  • שיפור מהירות תגובה.

  • קואורדינציה תנועתית.

  • מיומנות בהגנה עצמי.

 

           

 

 

bottom of page