top of page

ק.מ.י - קרב מגן ישראלי - אודות השיטה

קרב מגן ישראלי - ק.מ.י שיטת לחימה ישראלית, שמטרתה הגנה עצמית והתמודדות בקרב פנים אל פנים. השיטה פותחה מתוך קרב המגע ויוסדה ע"י אלי אביקזר בשנת 1989.

לאחר פטירת המייסד בשנת 2004 נבחר אבי אביסידון לראש השיטה וליו"ר עמותת ק.מ.י.

שיטת ק.מ.י מבוססת על התנועות הטבעיות של גוף האדם ומצטיינת בפשטותה, במהירותה וביעילותה.

 

משמעות השם קרב מגן ישראלי:

"קרב מגן" -  מטרת התרגילים והקרב להגן על החיים.

"ישראלי" - המקצוע פותח בישראל ולאלי אביקזר היה חשוב, שהשיטה שפיתח, תישא את שם מדינת ישראל בפי כל מתאמן, או מתעניין. 

 

השם "קרב מגן ישראלי" מסמל אפוא את השיטה.

 

האידיאולוגיה של ק.מ.י מאופיינת בכללים:

א. "לא להיפגע".

ב. "פעל לפי יכולתך, אך פעל  נכון".

ג. "השתמש בידע לפי הצורך".

ד. "הדרך הפשוטה", שהיא  "הדרך הקצרה ביותר והמהירה ביותר".

 

המקצוע קרב מגן ישראלי - ק.מ.י ,  מתמקד בשני תחומים: 

1. ההגנה העצמית כוללת:

הדרכה בזיהוי מוקדי אלימות והתרחקות מהם. חינוך לריסון עצמי. תרגילים להגנה עצמית ולהימום התוקף. ההגנה העצמית נועדה לפתח אצל כל  אדם:  בנות ובנים, נשים וגברים, קשישים ומוגבלים, יכולת להגן על חייהם במקרה של תקיפה.

2.  קרב פנים מול פנים:

הקרב מתפתח במידה ותרגיל ההגנה העצמית לא הושלם, והתוקף שלא נוטרל ממשיך בתקיפה.

 

התרגילים פותחו על עקרון הפשטות: תנועה טבעית, פשוטה, הינה תנועה מהירה. תנועה מהירה מפיקה עוצמה. השמוש  בתנועה בסיסית ולא מסורבלת מהווה מינימום תנועת הגנה נגד מקסימום תנועת התקפה ומאפשרת לכל אדם יכולת הגנה עצמית והימום התוקף.

מכאן המשפט שטבע אלי אביקזר: "מינימום הגנה נגד מקסימום התקפה".

 

בשונה מאומנויות לחימה שמקורן בפילוסופיות של התעמקות פנימית דתית והגעה לשלמות רוחנית ופיזית המתבטאת בביצוע תרגילים מושלמים בהם ניתן להשתמש גם להגנה עצמית - מושתתת הפילוסופיה של ק.מ.י, מראש, על עקרון ההגנה העצמית - חלש מול חזק, נמוך מול גבוה, מוגבל מול בעל יכולת.

מושלמות התרגילים בק.מ.י הינה שאיפה, אך אינה המטרה. המטרה - שמירת החיים.

 

בשונה משיטות הלחימה המסורתיות, המקיימות תרגילים מסורתיים בני מאות ואלפי שנים, ק.מ.י הינה שיטת לחימה "צעירה" המתאימה עצמה למצב המשתנה ברחוב ולסכנות המיידיות, המודרניות, העכשיויות.  ק.מ.י מחדש, משפר, מוסיף או גורע תרגילים ומוצא פתרונות להתנהגויות המשתנות ברחוב ובשטח.

 

הידע של המתאמן מסומן בחגורה צבעונית. (ראו דף דרגות)

ל-ק.מ.י מועדונים ברחבי הארץ ובעולם וחניכים מגיל 5 ומעלה, בנות ובנים, נשים וגברים ביניהם אנשים מוגבלים בתנועותיהם, המוצאים את מקומם בשיטת ק.מ.י, עקב פשטות התנועות והתאמת התרגילים למגבלותיהם. רובם מדווחים על שיפור התנועה והקואורדינציה.

מתאמני ק.מ.י מציינים, כי האימונים מהווים מרכיב חשוב בעיצוב נפשם, הידע הנצבר פוקח את עיניהם ומרחיק אותם ממוקדי אלימות. מגביר את ביטחונם האישי, את ביטחונם העצמי ואת אומץ ליבם. מחנך אותם לקור רוח, למשמעת עצמית ומקנה שליטה וריסון עצמי לכל החיים.

 

*  ק.מ.י השיטה הקצרה והיעילה להגנה עצמית  * 

 

* כניסה לאתר הרשמי של עמותת ק.מ.י : www.kami.org.il

 

bottom of page