שעות פעילות ומחירון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * בנוסף לעלות החודשית ייגבה סכום חד פעמי עבור:

  * דמי רישום וביטוח על סך 100 ש"ח 

  * דמי חבר לעמותה לקרב מגן ישראלי על סך 100 ש"ח

 

* ייתכנו שינוים בשעות הפעילות בהתאם לרישום *

ימי חוג

שעה

גילאים

מקום

מחיר

א'  ו- ד'

א'  ו- ד'

א'  ו- ד'

16:15-17:00

18:00-19:00

א'  ו- ד'

19:00-20:00

נוער

ג'-ו'

חובה-ב'

בוגרים

כפר הנוער הדסה נעורים

כפר הנוער הדסה נעורים

כפר הנוער הדסה נעורים

כפר הנוער הדסה נעורים

230 ש"ח

250 ש"ח

240 ש"ח

280 ש"ח

17:00-18:00